Dostupné kurzy

Vyskúšajte si vzdelávanie slobodne a bez obmedzení. Spoznáte tu všetky bežné možnosti nášho vzdelávacieho systému aj komunikácie s komunitou študentov.

Vzdelávací seminár pre pracovníkov zodpovedných za vzdelávanie zamestnancov alebo dodávateľov o tom, čo je to online vzdelávanie, aké má formy a ako je ho možné použiť v organizácii.

Trvanie štúdia: 8 týždňov
Náročnosť: 2 hodiny týždenne
Poplatok: Bezplatné štúdium