Available courses

Vyskúšajte si vzdelávanie slobodne a bez obmedzení. Spoznáte tu všetky bežné možnosti nášho vzdelávacieho systému aj komunikácie s komunitou študentov.

Vzdelávací seminár pre pracovníkov zodpovedných za vzdelávanie zamestnancov alebo dodávateľov o tom, čo je to online vzdelávanie, aké má formy a ako je ho možné použiť v organizácii.

Trvanie štúdia: 8 týždňov
Náročnosť: 1 hodina týždenne
Poplatok: Bezplatné štúdium

Vzdelávací seminár pre pracovníkov zodpovedných za vzdelávanie zamestnancov alebo dodávateľov o tom, čo je to online vzdelávanie, aké má formy a ako je ho možné použiť v organizácii.

Trvanie štúdia: 8 týždňov
Náročnosť: 2 hodiny týždenne
Poplatok: Bezplatné štúdium

Projekt EduTech Coffee break je formátom, kde sa chcem podeliť o skúsenosti, poznatky a úvahy o doméne rozvoja ľudského kapitálu z pohľadu systémov a technológií. Univerzálne riešenia a návody tu asi nenájdete, no možnosť zamyslieť sa a získať širšiu perspektívu tu mať budete.

Nájdete tu aktivity, vedúce k porozumeniu technológií, infografiky a podobné zdroje, no môžte využiť diskusné prvky a ďalšie komunikačné prvky.

Vzdelávací seminár pre pracovníkov zodpovedných za vzdelávanie zamestnancov alebo dodávateľov o tom, čo je to online vzdelávanie, aké má formy a ako je ho možné použiť v organizácii.

Trvanie štúdia: 8 týždňov
Náročnosť: 2 hodiny týždenne
Poplatok: Bezplatné štúdium

Zrozumiteľný prehľad čo je a čo nie je vzdelávanie online - rozdiely v metodike prípravy vzdelávania, rozdiely realizácii vzdelávania aj z pohľadu celkového predmetového plánu aj každej session "vyučovacej hodiny", zoznámenie sa s  fungujúcimi digitálnymi vzdelávacími aktivitami a digitálnym vzdelávacím obsahom. Praktické návody a ukážky ako zvládnuť tému, odkazy na metodiky a ich praktické využitie, ukážky asynchrónnej a synchrónnej (naživo) komunikácie so žiakmi.

Téma stretnutia v rámci projektu https://www.leaf.sk/blog-irpu/ranna-kava-riaditelov-s-hostom/